SẢN PHẨM & DỊCH VỤ

Kết quả thi ảnh quốc tế lần thứ 2 “Monternegro-Grand Prix 2015” tại Monternegro

Cuộc thi ảnh quốc tế lần thứ 2 “Monternegro - Grand Prix 2015” do Photo Club Monternegro tổ chức, dưới sự bảo trợ của FIAP (số:2015/112), PSA. Với các chủ đề: tự do cho ảnh màu, đen trắng, thiên nhiên, du lịch, báo chí, thể thao. Có 497 tác giả từ 71 quốc gia trên thế giới tham dự.

Việt Nam có bốn tác giả đã giành giải thưởng trong cuộc thi này:

Tác giả Trần Phong đoạt Huy chương Bạc FIAP cho tác phẩm “Cô gái Champa” (đen trắng) đồng thời nhận hai bằng Danh dự PSA và FIAP cho các tác phẩm “Vượt lũ” (báo chí) và “Trẻ em nghèo” (màu).

Tác giả Đỗ Hiếu Liêm nhận bằng Danh dự DPA cho tác phẩm “Vũ điệu ban mai” (màu).

Tác giả Tấn Kiều giành Huy chương Đồng DPA cho tác phẩm “Dâng thọ” (đen trắng).

Tác giả Lê Hoàng Nhân nhận bằng Danh dự Salon cho tác phẩm “Ba mẹ con” (đen trắng).

Thông tin chi tiết ảnh đoạt giải và trưng bày triển lãm đăng trên: http://www.photoclubmontenegro.com/main/index.php?op=3&l=1


Đức Thắng