TIN TỨC & SỰ KIỆN

THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ tại Giáo Phận Xuân Lộc

Sáng ngày 11.01.2016, tại Nhà Nguyện Tòa Giám Mục Xuân Lộc, Đức Cha Phó Giuse Đinh Đức Đạo - Giám Đốc Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc, đã chủ sự Thánh lễ phong chức Phó Tế cho 16 Tân chức, trong đó có 12 Chủng sinh thuộc Khóa 4, Đại chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc, 3 Đan Sĩ thuộc Đan viện Biển Đức Thiên Bình và một Tu Sĩ thuộc Dòng Thánh Gia.

Ảnh : Nguyenthuong Media


Hiện Diện trong Thánh Lễ Có Đức Cha Chính Đaminh, Quý Cha Quản Hạt, Quí Cha Giáo Đại Chủng Viện Xuân Lộc và Quí Cha có liên hệ với các Tân Chức. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Dưới đây là danh sách các Tân Chức :

1. Giuse Lương Quốc Dũng

2. Giuse Nguyễn Trọng Hải

3. Vinhsơn Nguyễn Bùi Minh Huy

4. Emmanuel Nguyễn Công Luận

5. Marcô Nguyễn Trung Lưu

6. Vinhsơn Trần Huy Hoàng

7. Giuse Tống Hữu Phú

8. Gioan B. Nguyễn Hồng Phúc

9. Giuse Đặng Quốc Thịnh

10 Giuse Nguyễn Cao Trí

12. Đaminh Trịnh Đình Vũ

11. Giuse Nguyễn Anh Tuấn

13. Nicôla-Thể Trần Đăng Nhàn, OSB

14. Augustinô-Huy Nguyễn Hồng Hải, OSB

15. Vinhsơn-Điểm Nguyễn Ngọc Khánh, OSB

16. Stêphanô-Vinh Mai Trọng Tâm, FSF


Longkhanh Photodays