SẢN PHẨM & DỊCH VỤ

Thi ảnh kỹ thuật số quốc tế 2015 tại Cộng hoà Síp

Cuộc thi do CPS (Cyprus Photographic Society - Hội Nhiếp ảnh Síp) tổ chức, dưới sự bảo trợ của FIAP (số: 2015/065), PSA, ISF, UPI, ICS.

Chủ đề:

1- Tự do cho ảnh màu (Open).

2- Tự do cho ảnh đen trắng (Open).

3- Phong cảnh (Landscape).

Hạn gửi ảnh: 03/05/2015.

Thông tin chi tiết cuộc thi được đăng trên:  http://www.cps-cidpc.com/index.php?id=2


Đức Thắng