SẢN PHẨM & DỊCH VỤ

Thi ảnh quốc tế lần thứ 1 “Varna - 2015” tại Bulgaria

Cuộc thi do Hội Nhiếp ảnh Varna (Photographic Society of Varna) Cộng hoà Bulraria tổ chức, dưới sự bảo trợ của FIAP (số: 2015/136), PSA, UPI, RPS.

1- Dành cho ảnh giấy:

Chủ đề:

A- Tự do cho ảnh màu (Open).

B- Tự do cho ảnh đen trắng (Open).

C-  Thiên nhiên (Nature).

2- Dành cho ảnh kỹ thuật số:

Chủ đề:

A- Du lịch (Photo Travel).

B- Ảnh báo chí (Photojournalist).

C- Khuôn mặt và hình thể (Face and Body).

Hạn gửi ảnh: 19/05/2015.

Thông tin chi tiết cuộc thi xem tại đây

Đức Thắng